26, డిసెంబర్ 2012, బుధవారం

ఆరనీకు!.....మన తెలుగు వెలుగు......!

మన తెలుగు నసిస్తోంది అంటూ ముక్కున వేలేసుకొని మరీ స్పందించే ప్రతి వ్యక్తీ "దానికి కారణం మనమే"అనే నగ్న సత్యాన్ని గుర్తించాలి

సుమించి పరిమళించే మన తెలుగు వృక్షాన్ని వ్రేళ్ళతో సంబంధాలు లేకుండా చేస్తున్నది అక్షరాలా నేటి మన మమ్మీ డాడీలే! వీరి వైఖరిలో మున్ముందు మార్పు రావాలి."నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వ కారణం"అంటూ చిన్న తనం నుంచీ చేసిన ప్రతినలు నిజం చేయాలి.