8, డిసెంబర్ 2012, శనివారం

బహుమతి ప్రదానోత్సవం

ప్రపంచ తెలుగు మహా సభల నిర్వహాణలో భాగంగా నిన్న కవితల పోటీలో గెలుపొందిని మా పాఠశాల విద్యార్ధిని అందుకున్న బహుమతి చిత్రాలు.నేటి విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులకు స్ఫూర్తి కావాలని కోరుకుంటూ ఆ చిత్రాలను వెలువరిస్తున్నాను.
సభావేదికనలంకరించిననరసాపురం  రెవిన్యూ డివిజనల్ అధికారి,పాలకొల్ కమీషనర్,మరియు మండలాభివృద్ధి అధికారివారలు.


పాలకొల్లు మండలాభివృద్ధి అధికారి మరియు స్పెషల్ ఆఫీసర్ నరస రాజు  హరితకు బహుమతిని అందజేస్తున్న చిత్రం