15, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

మా పాఠశాలలో జరుపుకున్న66 వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల చిత్రా మాలిక

              స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాభినందనలు
తరగతి గదుల అలంకరణ

తరగతి గదుల అలంకరణ

తరగతి గదుల అలంకరణ

జాతీయ పతాకావిష్కరణ

అల్లూరి విగ్రహ పూజ

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సభ

పాఠశాల విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులు

స్వాగత గీతాలాపన

మాక్ ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశం

తిలకిస్తున్న విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులు

మాక్ ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశం

మాక్ ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశం

మాక్ ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశం

మాక్ ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశం

       2011-12 పదవ తరగతి ప్రతిభామూర్తులకు సన్మానం

                       2011-12 పదవ తరగతి                                            ప్రతిభామూర్తులకు సన్మానం