3, జులై 2012, మంగళవారం

వసుధ ఫౌండేషన్ పురస్కారాలు

వసుధ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శ్రీ వెంకట్రామ రాజుగారితో వరుసగా సోమార్క, భవాని, ప్రియాంక, ప్రసన్న, పద్మ
మరియు EX జిల్లా విద్యా శాఖాధికారి  ప్రసాద రాజు గారు
,

                                                      వసుధ ఫౌండేషన్ పురస్కారాలు
ఇటీవలి 2012 విద్యా సంవత్సరంలో అత్యధిక శ్రేణిలో గ్రేడులు సాధించిన  మా పాఠశాల విద్యార్ధినులకు 5 గురికి వసుధ ఫౌండేషన్ వారు ప్రతిభా పురస్కారాలను అందజేశారు.ఆ కార్యక్రమం లోని చిత్రాలు, మా పాఠ శాల విద్యార్ధినులతో వసుధ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శ్రీ వెంకట్రామ రాజు గారితో మా విద్యార్ధినులు.