24, మే 2012, గురువారం

మా పాఠశాల 10 వ తరగతి 2012 పరీక్షా ఫలితాలు


ప్రధానోపాధ్యాయురాలు శ్రీమతి తాన్ని ఉదయిని
మొత్తం హాజరైన విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులు :101
హాజరు కాని విద్యార్ధులు                        01
ఉత్తీర్ణులైన వారు:                                  86
ఉత్తీర్ణులు కానివారు:                             14
ఉత్తీర్ణతా శాతం:                                     86%
గత సంవత్సరం ఉత్తీర్ణతా శాతం:             83%
ఈ ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులకు అభినందనలు.ఈ ఫలితాల సాధనలో నిరంతరం శ్రమించి కృషి సల్పిన
మా పాఠశాల విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులను తీర్చి దిద్దిన మా పాఠశాల సిబ్బందిని కొనియాడుతూ ప్రధానోపాధ్యాయురాలు శ్రీమతి తాన్ని ఉదయిని గారి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతాభినందన  మందారాలు.

అక్షరాలు,జన మానస, ఫలకాల,శిలాక్షరాలు!

సరస్వతీ నమస్తుభ్యం,వరదే కామరూపిణీ,విద్యారంభం కరిష్యామి,సిద్ధిర్భవతుమేసదా!
పల్లవి: అక్షరాలు,జనమానస,ఫలకాల,శిలాక్షరాలు,
      నిశానీల,మషీరసాల్,హరియించు,రసాక్షరాలు.


1చ.  శివఢమరుక నాదంలో,కురిసిన దైవాక్షరాలు,
      రసనాగ్రవిలాసి హొయల,విరిసెడు,భావాక్షరాలు,
      ఓ,నా,మా,లుగ,తొలుతగ,గిలికెడు,బీజాక్షరాలు,
      వాగర్ధ ప్రతిపత్తుల,కులికెడు,తేజో~క్షరాలు.....అక్షరాలు

 2చ  అజ్ఞాన,మహాంధకార,మడగించు,ప్రభాక్షరాలు,
      విజ్ఞాన విలోచనాలు,తెరిపించు,శుభాక్షరాలు,
      శ్రమజీవుల,నవజాగృతి,కలిగించు,మహాక్షరాలు,
      చైతన్య,మహామహస్సు,లొలికే,మధురాక్షరాలు...అక్షరాలు


 ౩చ. అమ్మఒడొని,బడి గుడిగా,నేర్చిన వెలుగక్షరాలు,
      తేట తెనుగు నుడికారము,కూర్చిన తెలుగక్షరాలు,
      తీపి గోరుముద్దలతో,చూపు ప్రేమముద్దులతో,
      తొలిగురువై,తనుమలచిన,సంస్కారసుధాక్షరాలు..అక్షరాలు

        
 4చ.  అక్షర,అక్షౌహిణితో,మానస రధమురికిద్దాం.
       జీవనసంగ్రామ రంగ,జయ కేతనమెగురేద్దాం.
       అనుభవాల పాఠాలను,అక్షరాల,వల్లిద్దాం,
       అక్షరాస్యతాసూచిని,ఊర్ధ్వదెసకు మళ్ళిద్దాం.....అక్షరాలు