22, మే 2012, మంగళవారం

కుక్క... కాపలా!

జన్మలన్నింట!మానవ జన్మఅనేది లభించడం ఎంతో!"దుర్లభం "అన్నారు ! పెద్దలు.అలాంటి ఈ గొప్ప జన్మలో పుణ్యం మాట దేముడెరుగు ! పాపాన్ని మూట కట్టుకోకూడదు ! వెనుకటి రోజుల్లో ! ప్రముఖ కాలేజీల్లోనూ , యూనివర్సిటీల్లోనూ , హైస్కూళ్ళలో లాగా ఒక తరగతి గదిలోనే  అన్ని సబ్జెక్ట్లూ  బోధించరు .గంట కొట్టగానే ,విద్యార్ధులు ఒక సబ్జెక్ట్ గది నుంచీ , మరో  సబ్జెక్ట్ గదిలోకి మారుతూ ఉండాలి .వెనుకటికి  "అపరిచితుడు " సినిమా హీరో లాంటి ,ఒక ఆదర్శ విద్యార్ధి ఉన్నాడు. అతను ఒకానొక ప్రముఖ యూనివర్సిటీలో , చదువు కుంటున్నాడు .అక్కడి ,పద్ధతులు , అలవాట్లూ , ప్రొఫెసర్ల లాలూజీ విధానాలూ ,అతనికి మాత్రమూ నచ్చలేదు .అతను బాగా చదువుకోసం !ఎంతో డబ్బు ఖర్చు చేస్తూ,తల్లి దండ్రులను ఎంతో బాధ పెడుతూ,ఇక్కడకు చదువుకై వచ్చాడు. ఇలా ప్రొఫెసర్లు చదువు నేర్పక పోవడం చాలా...చాలా...బాధ అనిపించింది . అయినా తనొక్కడు ! ఏమి ? చేయగలడు ? 
               కాలేజీల్లో లాగా, యూనివర్సిటీల్లో " స్వేచ్చ" అనేదే ! ఉండదు.ఇక్కడి ప్రొఫెసర్లు విద్యార్ధుల పంచ ప్రాణాలూ ,తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకుంటారు .ఎవరైనా ! ఏమైనా ! కాస్త ! తల బిరుసుతో !ఎదిరించాడా ! వాడిని నల్లిని నలిపినట్లు నలిపేస్తారు .పోనీ !వాళ్ళుక్లాసులో పాఠాలు సక్రమంగా బోధిస్తారా ? అంటే ! అదీ శూన్యమే ! విద్యార్ధులను , పురుగుల కంటా ! హీనంగా , బానిసల్లా ,చూస్తారు .ఏదో పేరుకి పాఠాలు అయ్యాయి అనిపిస్తారు కానీ ,"విద్యార్ధులకు ఏమాత్రం అర్ధం అయింది ? "అనేది వాళ్ళకు అనవసరం . వాళ్ళ జీతాలు వేలకు వేలు ,ఎలాగూ వస్తాయనే! "ధీమా " వారికి ఎలాగూ  ఉంటుంది. పైగా మీరు "లైబ్రరీల మీద పడండి ! రిఫరెన్సులు చూసుకోండి ! నోట్సులు వ్రాసుకోండి ! పరీ క్షలు వ్రాయండి ! "అంటూ హుకుంలు జారీ చేస్తారు .అదీ !అక్కడి వాతావరణం .అన్ని యూనివర్సిటీలు  ఇలా ఉంటాయనీ ! అందరు ప్రొఫెసర్లూ ! అలా ఉంటారని !నా భావం కాదు !సుమా !
                       ఇలా ఉండగా ,ఒక రోజున విద్యార్ధి యధావిధిగా, ఒక క్లాసులో నేర్చుకోవలసిన పాఠం అయిపోయింది .వేరొక రూములోకి విద్యార్ధులు మారుతున్నారు.ఆ వరండాలో ఒక "కుక్క " పడుకొని ఉంది కొందరువిద్యార్ధులు దాన్ని, చీ.!..చీ.!.చీ !...అంటూ కొడుతున్నారు అప్పుడు !మన తెలివైన  విద్యార్ధికి ఒక మంచి అవకాశం దొరికింది . పైగా అదే సమయానికి , ఒక ప్రొఫెసర్ కూడా అదే మార్గాన రావడం కూడా ఆతను గమనించాడు.వెంటనే విద్యార్ధి వాళ్ళను,కొట్టడం ఆపుతూ
"అయ్యయ్యో! కుక్కను !తోలకండిరా !బాబూ !అది ఎవరనుకున్నారు గత జన్మలో , కాలేజీలో పని చేసిన ,యూనివర్సిటీ !  ప్రొఫెసరే ! వేలకోద్దీ జీతాలు పుచ్చుకుని కూడా ,సరిగ్గా విద్యార్ధులకు పాఠాలు చెప్పక , అన్యాయంగా యూనివర్సిటీ ద్వారా ,మన సొమ్ము తిన్న పాపానికి , జన్మలో ! కుక్కలా !పుట్టి ,పూర్వ జన్మ సంస్కారం వల్ల , ఇక్కడే ! ఇలా ! కాపలా కాస్తున్నాడు." అందుకని దాన్ని మనం తోలకూడదురా! " అన్నాడు.అదే సమయానికి అటుగా వచ్చే ప్రొఫెసర్ ఆ మాటలు వింటాడని వేరొక విద్యార్ధి ,అతనికి సైగ చేసాడు .అతడికి తెలియదేమో ! అని .మొండి వాడైన ఆ విద్యార్ధి ," మరేం ! మునిగి పోలేదు లేవోయ్ ! నేను చెప్పింది ఏమీ అబద్ధం కాదు .ఎవరైనా గానీ , తాము ప్రతిఫలం పొంది కూడా ,తీసుకున్న జీతానికి ,న్యాయం చేయకపోవడం తప్పుకాదూ ! దానికి "గరుడ పురాణంలో  !ఇదే శిక్ష ! సూచించారట "  అని మా తాత చెప్పాడు లేవోయ్ ! " ఇది నిజంరా ! అని ఒక చిన్న అబద్ధం విసిరాడు . తనను తాను కాపాడుకోవడానికి .పాపం ! ఆ ప్రొఫెసర్ ఏడ్పు ముఖం పెట్టుకుంటూ ,గమనించీ గమనిం చనట్లు,  వెళ్ళిపోయాడు .ఆ విధంగా  తన అక్కసును బైట పెట్టాడా తెలివైన విద్యార్ధి.


         (ఇది ! హాస్యానికి  కేవలం !కల్పితం !ఎవరినీ ,ఉద్దేసించి  కాదు )