6, మే 2012, ఆదివారం

చెట్లు ! బంగరు ప్రగతికి ! మెట్లు!

పల్లవి: చెట్లు..చుట్టూ నాటరా!....ఆ
           చెట్లను శ్రద్ధగ సాకరా!...మన
           జీవారణ్య పరిరక్షణకు
           చెప్పే...చక్కని మాటరా!...ఇది
          "సుందర్ లాల్ బహుగుణ" తాత
           చూపిన :చిప్కో" బాటరా!                    ....ఛెట్లు.....

1చ.      చెట్లే చిక్కని గూడునిచ్చు...ఆ
           చెట్లే చక్కని నీడనిచ్చురా!
          చెట్లే నీకగు తోడు-నీడ ...ఆ
          చెట్లను కూల్చుట పాడిగాదురా!              ....ఛెట్లు.....

 2చ.    ఒక్కొకడొక్కక మొక్క నాటగా!
          మిక్కుటమై వనజాతులొప్పు-మన
          పర్యావరణ సమస్యలు తొలగుర!
          తర తరాల మన జాతి వెలుగురా !             ....చెట్లు......

3చ.      చెట్లను పెంచగ నేస్తమౌనురా..ఆ
           చెట్లును పంచును ప్రాణ వాయువులు..నీ
           చుట్టూ రక్షణ కవచమౌనురా..!
            చెట్లు బంగరు ప్రగతికి మెట్లుర...             ....చెట్లు......

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి