29, డిసెంబర్ 2011, గురువారం

మా శివ దేవుని చిక్కాల ఉన్నత పాఠ శాల అందచందాల దృశ్యాలు

 శివ దేవుని చిక్కాల ఉన్నత పాఠ శాల అందచందాల దృశ్యాలు
ప్రస్తుత మా పాఠశాల ప్రదానోపాధ్యాయురాలు మరియు ప్రస్తుతపాలకొల్లు మండల విద్యా శాఖాదికారిణి
పైఅంతస్తు నుంచి   మాపాఠశాల  అందాలు 
రహదారి నుంచి అందాలు చిందే  మా పాఠశాల  భవంతులు
మా పాఠశాల ముంగిట నిత్యం పూజలందే చదువుల తల్లి మందిరం 
మా పాఠశాల  విద్యార్ధినీ విద్యార్ధుల ప్రతిభా వ్యుత్పత్తుల చిహ్నాలు 
పాఠశాలలో  ఒక ప్రక్కనుండి కనపడే కంప్యూటర్ గదుల సోయగం
పాఠశాలలో  వేరొక  ప్రక్కనుండి కనపడే కంప్యూటర్ గదుల సోయగం
మా పాఠశాల  వ్యవ స్థాపకులు విద్యా ప్రదాత స్వాతంత్ర సమర యోధులు 
శ్రీ  చింతలపాటి వర ప్రసాద మూర్తి రాజు గారి కాంస్య విగ్రహం
మా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలి  గది.
మా పాఠశాల స్కూల్ కాంప్లెక్స్ భవనం మరియు వెనుక వంటశా
ఇటీవల రాజీవ్ విద్యా మిషన్ వారు నూతనంగా నిర్మించిన తరగతి గదులు 
ఒక ప్రక్కనుండి చూస్తె మా మా పాఠశాలసభా భవనం 
ఈశా న్య  దిశను  నిండుగా ప్రవహించే చెరువు
మా పాఠశాల పదవ తరగతి సెక్షన్ విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులు
మా పాఠశాల విశాలమైన ఆట ప్రాంగణం
వృక్షో రక్షతి రక్షిత:అనే సూక్తికి దృష్టాంతంగా చల్లని నీడనిక్చే సపోటా వృక్ష సముదాయం
దూరాన్నుంచి అలరారే మా పాఠశాల ఆటల  మైదానం
మా పాఠశాలకు నీడనిస్తూ ఫలవంతమైన సపోటా వృక్షాలు
ప్రశాంత వాతావరణంలో  దీటుగా నిలచిన మా పాఠశాల
ప్రశాంత వాతావరణంలో  దీటుగా నిలచిన మా పాఠశాల